Egg Vase Tall

by Nymphenburg

$530.00
  • White glazed